W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną na terenie Parku Avia zostały wprowadzone następujące wytyczne Rady Ministrów oraz Głównego Inspektora Sanitarnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszym Klientom.

 1. Limit osób przebywających jednocześnie w obiekcie został zmniejszony zgodnie z obowiązującymi przepisami o 50%, tym samym liczba osób, które mogą przebywać na obiekcie jednocześnie wynosi:
  1. W hali wewnętrznej: 65 osób w tym:
   1. 24 osoby w basenie sportowym (nie więcej niż 4 osoby na tor),
   2. 15 osób w basenie rekreacyjno-szkoleniowym,
   3. 15 osób w brodziku,
   4. W jacuzzi po 1 osobie lub kilka jeśli są to osoby wspólnie zamieszkujące.
 2. W Strefie Relaksu (Saunarium) może maksymalnie przebywać 11 osób w tym:
  1. 5 osób w saunie fińskiej,
  2. 4 osoby w łaźni parowej,
  3. 2 osoby przy tężni solankowej,
 3. W strefie basenów zewnętrznych może przebywać maksymalnie 305 osób w tym:
  1. 150 osób w basenie rekreacyjnym,
  2. 6 osób w basenie do nauki pływania,
  3. 25 osób w brodziku,
  4. W jacuzzi po 1 osobie lub kilka jeśli są to osoby wspólnie zamieszkujące.
 1. Na terenie boisk i terenie ogólnodostępnym może przebywać jednocześnie 45 osób.
 2. Limity są stale monitorowane.
 1. Prosimy nie odwiedzać Parku Avia jeśli:
  1. występują u Państwa objawy jakichkolwiek infekcji,
  2. są Państwo w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny,
  3. zamieszkują Państwo z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie,
  4. w ciągu ostatnich dwóch tygodni mieli Państwo kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji.
 1. Prosimy o zachowanie niezbędnego dystansu (2-metrowej odległości) pomiędzy osobami stojącymi w kolejce oraz w częściach wspólnych obiektu, m. in. przebieralniach, toaletach, natryskach – stosując się do zamieszczonych na podłodze i ścianach oznaczeń.
 1. Przed wejściem do Parku Avia obowiązkowo zdezynfekuj ręce oraz na bieżąco korzystaj z płynów do dezynfekcji dostępnych na terenie obiektu. Stacje dezynfekcyjne znajdują się:
  1. przy wszystkich wejściach do obiektu,
  2. w każdej z odrębnych stref,
  3. przy toaletach,
  4. przy natryskach.
 1. Prosimy o noszenie osłon ust i nosa przez klientów wewnątrz obiektu z wyłączeniem:
  1. kąpieli i pływania w basenie (osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni). Po zakończonej kąpieli, w przebieralni należy ponownie założyć osłonę ust i nosa,
  2. podczas korzystania z Saunarium (osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni). Po zakończonej wizycie w Saunarium, w przebieralni należy ponownie założyć osłonę ust i nosa,
  3. podczas spożywania posiłków lub napojów zakupionych na terenie naszego obiektu.
 1. Zgodnie z zaleceniem Rady Ministrów, czas pobytu w obiekcie należy ograniczyć do niezbędnego minimum.
 1. Wprowadziliśmy stałą dezynfekcję powierzchni wspólnych w strefie wejścia, szatni, przebieralni, z którymi stykają się Klienci (z wyłączeniem podłogi) – regularnie (kilka razy w ciągu dnia).
 1. W toaletach oraz częściach wspólnych uśmieliśmy instrukcje dotyczące prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek oraz maseczki.
 1. Zachęcamy do dokonywania płatności bezgotówkowych – zbliżeniowych, poprzez terminal płatniczy.
 1. Każdy klient zobowiązany jest do przestrzegania szczegółowych informacji znajdujących się w obiekcie, które są integralną częścią instrukcji. W przypadku regulacji nieujętych niniejszymi zasadami, obowiązują zapisy regulaminów Parku Avia.